Türkiye kuşlarına ait tarihsel kayıtların sayısallaştırılması ve bu kayıtların Orta Doğu biyolojik çeşitliliğine katkısının ortaya konması


PERKTAŞ U. (Executive), ÖNDER B. Ş.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2018 - 2020

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: May 2018
  • End Date: January 2020