Yaygın Değişken İmmün Yetmezlik Hastalarının Klinik İmmünolojik ve Genetik Özelliklerinin B Hücre Alt Grup Özellikleri ve KREC Sayıları ile Korelasyonunun Araştırılması


ÇAĞDAŞ AYVAZ D. N. (Executive), Yaz İ., TEZCAN F. İ., TAN Ç., SÖNMEZ M., ÖZBEK B.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2018 - 2020

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: July 2018
  • End Date: January 2020