Artiküler kıkırdak taklitçisi istiflenmiş hidrojel yapılarının kondrosit farklılaşmasına etkisinin araştırılması


VURAL T. (Executive), ÇELİK E., BAYRAM C., DENKBAŞ E. B.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2016 - 2018

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: November 2016
  • End Date: January 2018