Akut lösemi ve miyelodisplastik sendrom tanısı ile kemoterapi alan veya allojeneik kemik iliği nakli yapılan hastalarda antifungal profilaksisnin etkinliğinin belirlenmesi


METAN G. (Executive)

Project Supported by Other Private Institutions, 2015 - 2016

  • Project Type: Project Supported by Other Private Institutions
  • Begin Date: November 2015
  • End Date: June 2016