Patlatmaların doğrusal olmayan davranışlarının patlatma verimliliğine etkilerinin araştırılması


UYAR G. G. (Executive)

TUBITAK Project, 2008 - 2010

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: November 2008
  • End Date: November 2010