Akromegali ve Prolaktinoma Hastalarında İrisin ve FGF21 Düzeyi İle FNDC5 Gen Polimorfizminin Visseral Adipozite İndeksi ve Kardiyovasküler Risk Üzerine Etkisi


ERBAŞ A. T. (Executive) , DAĞDELEN S. , FIRLATAN B. , ŞENDUR S. N. , BAYKAL R. G.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2018 - 2021

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: July 2018
  • End Date: May 2021