TORYUM IV KATYONU İLE DOTA KOMPLEKSLERİNİN SULU ORTAMDA DENGE KARARLILIKLARININ VE SPEKTROSKOPİK ÖZELLİKLERİNİN HESAPSAL İNCELENMESİ


Sevin Düz F. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2015 - 2016

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: September 2015
  • End Date: March 2016