CRISPR/Cas9 Aracılığıyla LRP5 Mutant Zebra Balığı Oluşturularak Oküler Gelişim Patolojisinin İncelenmesi


Dinçer P. R. , Güntekin Ergün S. (Executive) , Talim B. , Yaylacıoğlu Tuncay F.

TUBITAK Project, 2021 - 2022

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: April 2021
  • End Date: April 2022