Akut Dekompanse Kalp Yetmezliği ile acil servise başvuran erişkin hastalarda idrar nötrofil jelatinaz ilişkili lipokalin(NJİL) düzeyleri ve beyin natriüretik peptidin(BNP) Hastaların Tanısal ve Prognositk Değerinin İncelenmesi


DURUSU TANRIÖVER M. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2010 - 2017

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: January 2010
  • End Date: February 2017