KARDİYOPULMONER BYPASS KULLANILARAK AÇIK KALP CERRAHİSİ YAPILAN PEDİATRİK KONJENİTAL KALP HASTALARINDA PREOP VE POST OP SERUM TİROİD HORMON PROFİLİ VE POST OP SONUÇLARA ETKİLERİ


GÜVENER M. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2014 - 2018

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: February 2014
  • End Date: January 2018