6016 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Kapsamındaki Ortak Hizmet Uygulaması (2016-03-03-32-00-67)


Aldemir A. , Binici B.(Executive)

Project Supported by Other Official Institutions, 2015 - 2018

  • Project Type: Project Supported by Other Official Institutions
  • Begin Date: March 2015
  • End Date: December 2018

Project Abstract

Afet riski bulunan bölgelerde yapılan binaların değerlendirilmesine yönelik yöntem geliştirilmesi için yapılan saha deney çalışmaları ve numerik analiz çalışmaları