Doğu ve Güneydoğu Avrupa Müzelerinde bulunan Türk Kültür Mirası: İşlevsel bir veritabanı modeli ve uygulaması


ALP S. (Executive)

TUBITAK Project, 2006 - 2010

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: March 2006
  • End Date: June 2010