Kök Kanal Tedavisinde Uygulanan Nanopartikül İçerikli İrrigasyon Protokolünün Dentinin Fiziksel ve Mekanik Özelliklerine Etkisi


KÜÇÜKKAYA EREN S. (Executive) , ŞENGÜL S. N. , ÖZTÜRK Ş. , ULUBAYRAM K.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2020 - Continues

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: December 2020
  • End Date: Continues