URANİL İYONUNA DUYARLI RNA BAĞLANMİŞ DOTA-TEMELLİ PEPTİT BAĞ İÇEREN BORONİK ASİT TÜREVLERİNİN YAPISAL VE SPEKTROSKOPİK ÖZELLİKLERİNİN TEORİK OLARAK İNCELENMESİ


Sevin Düz F. (Executive)

TUBITAK Project, 2015 - 2017

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: November 2015
  • End Date: November 2017