Olağandışı Oy Verme Davranışı Ve Mobilize Katılım; Güneydoğu Anadolu Projesi Bölgesinde Toplu Oy Veren Köyler Üzerine Bir Araştırma: 1991-2011


ERDOĞAN M. M. (Executive)

TUBITAK Project, 2013 - 2015

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: November 2013
  • End Date: May 2015