Griscelli Sendromu Uyarılmış Pluripotent Kök Hücrelerinin Genetik Modifikasyonu ve Gen Tedavi Geliştirilmesi


AERTS KAYA F. S. F. (Executive), KORKUSUZ P.

TUBITAK Project, 2020 - 2023

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: July 2020
  • End Date: July 2023