Şizofreni hastalarında frontal lob ve parahipokampal girusta difuzyon MR bulguları


ONUR M. R.

TUBITAK Project, 2012 - 2013

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: October 2012
  • End Date: February 2013