Hedeflenmiş yeni nesil dizileme sonucu mutasyon tespit edilemeyen yaygın değişken immün yetmezlik tanısı alan hastaların tüm ekzom analiz çalışması ile araştırılması


Çağdaş Ayvaz D. N.

Project Supported by Other Official Institutions, 2018 - 2020

  • Project Type: Project Supported by Other Official Institutions
  • Begin Date: July 2018
  • End Date: March 2020