Tersyüz Öğrenme Modeli Yoluyla Sürdürebilir Gelişme Odaklı Eğitim (Sge), Bilim ve Toplum,


KORKMAZ H.

TUBITAK Project, 2019 - Continues

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: February 2019
  • End Date: Continues