Dirençli Temporal Lob Epilepsisinde İstirahat Sırasında Resting State Fonksiyonel MRG ve Difüzyon Tensor MRG Bulgularının Cerrahi Sonuçlarıyla Değerlendirilmesi


SAYGI S.

TUBITAK Project, 2013 - 2016

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: January 2013
  • End Date: January 2016