Bazı Gentianella Türlerinin Fitokimyasal Analizleri ve Ksantonlarının Bdnf (Beyin-Türevli Nörotrofik Faktör) Yolağı Üzerindeki Etkileri


YALÇIN F. N. (Executive)

TUBITAK Project, 2017 - 2020

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: April 2017
  • End Date: March 2020