RNA "Splicing" Hatalarının Neden Olduğu Kalıtsal hastalıklarda Potansiyel İlaç Adayı Bileşiklerinin Araştırılması


YURTER H. (Executive)

TUBITAK Project, 2006 - 2009

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: March 2006
  • End Date: March 2009