iskelet Kası Kök Hücrelerinde Klf5 Protein Etkileşim Partnerlerinin Ve Yolaklarının Tanımlanması


KOCAEFE Y. Ç. (Executive)

TUBITAK Project, 2015 - 2017

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: October 2015
  • End Date: November 2017