Otoimmun Özellikleri Olan İnterstisyel Pnömoni ile İdiyopatik İnterstisyel Pnömoni Ayrımında Videokapilleroskopi ve Serum KL-6 Düzeyinin Rolü


SELÇUK Z. T. (Executive), ARIYÜREK O. M., ER ÖZTAŞ Y., ER B., ERDEN A., BAL E. D., et al.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2017 - 2020

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: June 2017
  • End Date: April 2020