COVID-19 Hastalarında Anjiyotensin Dönüstürücü Enzim Gen Polimorfizmlerinin Klinik Sonlanımlara Etkisinin Araştırılması


SAYINALP N. (Executive), AKBABA T. H. , ALADAĞ KARAKULAK E., HAZNEDAROĞLU İ. C. , İNKAYA A. Ç. , PEYNİRCİOĞLU B.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2020 - 2021

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: September 2020
  • End Date: December 2021