Pichia stipitis Mayasıyla Şeker Pancarı Küspesinden Biyoetanol Üretimi: Seyreltik Asit Hidrolizinin Kinetik Modellemesi, Yeni Zehir Giderme Yöntemlerinin Kullanımı ve Fermantasyonu Etkileyen Parametrelerin İncelenmesi


GÜNAN YÜCEL H. (Executive) , AKSU Z.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2017 - 2017

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: August 2017
  • End Date: October 2017