Park Teknik Çayırhan Yeraltı Kömür Madeninde Kaya Saplaması Çalışması”,


Uyar Aksoy G. G. (Executive)

Project Supported by Other Private Institutions, 2016 - 2017

  • Project Type: Project Supported by Other Private Institutions
  • Begin Date: October 2016
  • End Date: April 2017