Levofloksasin profilaksisi alan hematolojik kanserli nötropenik hastalarda kinolon dirençli Escherichia coli sürveyansı


ESER Ö. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2015 - 2016

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: November 2015
  • End Date: March 2016