Romatoid Faktör (IgM) Tayini için Yüzey Plazmon Temelli Biyosensörlerin Hazırlanması Karakterizasyonu


TÜRKMEN D. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2015 - 2017

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: December 2015
  • End Date: January 2017