İNSAN GÖBEK KORDONU VENİ CD146+ HÜCRELERİNDEN FARKLILAŞTIRILAN DÜZ KAS HÜCRELERİNİN KARAKTERİZASYONU VE EKSTRASELÜLER MATRİKS PROTEİNLERİ İLE ETKİLEŞİMLERİ


ÇELEBİ SALTIK B. (Executive) , GÖKÇINAR YAĞCI B.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2016 - 2017

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: June 2016
  • End Date: April 2017