Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonunda fundus floresein anjiagrafi, indosiyanın yeşili anjiografi, BluePeak otoflorenas ve spactral domain optik koherens tomografi özelliklerinin intravitreal anti VEGF tedavisine yanıttaki etkileri


ELDEM M. B. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2011 - 2022

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: July 2011
  • End Date: May 2022