Çocuklarda akut ve subakut ensefalitlerin etiyolojisinde viral ve otoimmün etkenlerin dağılımı prospektif bir çalışma


CENGİZ A. B. (Executive) , ÖZSÜREKCİ Y. , CEYHAN M. , KONUŞKAN B. , EROĞLU ERTUĞRUL N. G. , ÇOŞGUN Y., et al.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2017 - 2019

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: October 2017
  • End Date: April 2019