Doğal Örneklerdeki Ağır Metal İyonlarının Bulutlanma Noktası Ekstraksiyonu ile Önderiştirilmesi ve Atomik Absorpsiyon Spektrometresiyle Tayini


ARPA ÇALIŞIR Ç. (Executive), DURUKAN TEMUGE İ.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2011 - 2015

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: February 2011
  • End Date: December 2015