Nell 1 in Periodontal Hücrelerin Rejeneratif Potansiyelleri Üzerindeki Etkilerinin Belirlenmesi ve Periodontal Doku Mühendisliğinde Nell 1 Yüklü Kitosan Aljinat Yapılı Doku İskelelerinin Kullanılması


AKMAN A. C.

TUBITAK Project, 2011 - 2015

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: January 2011
  • End Date: January 2015