Obez Adolesanlarda Besin İnsülin İndeksinin Metabolik Parametreler Üzerine Etkisi


GÖKMEN ÖZEL H.

TUBITAK Project, 2016 - 2017

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: July 2016
  • End Date: July 2017