Sürdürülebilir Yapı ve Kent Tasarımı


Aldemir A. , Şahmaran M. (Executive)

Project Supported by Other Official Institutions, 2018 - 2018

  • Project Type: Project Supported by Other Official Institutions
  • Begin Date: March 2018
  • End Date: December 2018

Project Abstract

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülecek olan “Şehir 2023” projesi Pilot Bölge Çalışması kapsamında belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda Gaziantep İli, Şahinbey İlçesi, Bağlarbaşı Mahallesinde, yaklaşık 287 hektar büyüklüğündeki alan üzerinde uygulanacak pilot projenin hazırlanmasına dair yapılması gereken işler ile ilgili hususları içermektedir.“Şehir 2023” projesi Pilot Bölge Çalışması yeşil, güvenli, insan odaklı, kimlikli ve akıllı şehir konseptlerini bir araya getiren ve medeniyetimizin şehircilik anlayışını yeni bir vizyon olarak ortaya koymaya çalışan bir proje olup temelleri Bakanlığımızın tamamladığı veya devam ettirmekte olduğu farklı proje ve çalışmalara dayanmaktadır.Bu projenin konusu ise, ülkemizin medeniyet tasavvurunu yansıtan, şehrin geleneksel ve yerel kimliğini koruyarak yaşatan ve bunu sosyokültürel miras olarak gören bir bakış açısıyla geleceğe dönük özgün mekânsal çözümlerin geliştirilmesidir. Öte yandan, değişen ihtiyaçlar, çağın gerekleri ve günümüz şehircilik ilkeleri de dikkate alınmak suretiyle medeniyet tasavvurumuzun ışığında yaşam kalitesini artıran yeni bir şehircilik içtihadının oluşturulması öngörülmektedir.