Tuz Gölü’nde Yaşayan Artemia salina (L., 1758)’nın Biyolojik Özellikleri ve Sistlerinden Laboratuvar Koşullarında Larva Üretilmesi


Demirkalp Y.(Executive), Saygı Y.

TUBITAK Project, 1993 - 1995

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: August 1993
  • End Date: August 1995