Bombus Arısının (Bombus terrestris L.) Gelişim Sürecinde Anten Kemoreseptörlerinin Genom Düzeyindeki İfade Eğilimlerinin Araştırılması


Özenirler Ç., Dikmen F.(Executive), Eldem V.

TUBITAK Project, 2018 - 2021

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: December 2018
  • End Date: December 2021