Konjuge linoleik asit CLA suplementasyonu ile birlikte egzersizin vücut kompozisyonu ve kan lipit profili üzerine etkilerinin araştırılması


TURNAGÖL H. H. (Executive)

TUBITAK Project, 2004 - 2006

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: September 2004
  • End Date: September 2006