Balast Sularındaki Fitoplanktonların Nicel Tayini için Mikroakışkan Sistem Geliştirilmesi


Vural T. (Yürütücü)

TÜBİTAK Projesi, 2018 - 2020

  • Proje Türü: TÜBİTAK Projesi
  • Başlama Tarihi: Ekim 2018
  • Bitiş Tarihi: Nisan 2020

Proje Özeti

Dünya ticaret lojistiğinin büyük kısmını oluşturan deniz taşımacılığı, ülkemiz ihracatının %75?ini ve ithalatının %90?ını oluşturmaktadır (Deniz

Ticareti Genel Müdürlüğü). Ülkemizde önemli ticaret limanları bulunmasından dolayı limanlarımıza birçok yük gemisi gelmekte ve gitmektedir. Bu

gemiler, yüklerini boşaltması ile birlikte ?balast suyu? denilen deniz suyunu geminin dengesinin sağlanması amacıyla depolarına almaktadır. Yük

alacakları limana gittiklerinde ise yük alınırken bu suyu tekrar denize boşaltmak zorundadırlar. Bu suyun alındığı yerden gelebilen kirleticiler ve bazı

mikroorganizmalar, suyun boşaltıldığı ortamı kirletmesine ve hatta ekolojisini bozmasına sebep olabilmektedir. 2017 yılının eylül ayında

Uluslararası Denizcilik Organizasyonu (IMO) tarafından hazırlanan yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte bu balast sularının arıtımı ve denetimi

gerekmektedir. Ülkemizin de imzaladığı bu sözleşmeye göre balast suyunun içerebileceği en fazla fitoplankton sayısı, 10-50 µm arası boyutta

mililitrede 10 ve 50 µm üstü boyutta ise litrede 10?dur. Ülkemizde de gemilere kurulan ve kurulmakta olan farklı filtre sistemleri ile bu problem

aşılmaktadır. Fakat bu sistemlerin kontrolünün sağlanması için fitoplankton miktarını ölçebilen analiz tekniklerine ihtiyaç duyulmaktadır. Yürürlüğe

yeni giren bu sözleşme gereği yapılması gereken denetimler başlamamış olup, sözleşme gereği hazırlık aşaması olarak iki veya üç yıl süre

boyunca cezai işlem yapılmayacaktır.

Bu ihtiyaca cevaben yurtdışı temelli firmalar tarafından farklı tekniklerle çalışan cihazlar geliştirilmiş ve geliştirilmektedir. Geminin balast suyundan

alınan örnek filtreden geçirildikten sonra cihaza koyulmakta ve fitoplankton kaynaklı floresan ışıma ölçülmektedir. Bu ışıma ile de fitoplankton

derişimi arasında doğrusal bir ilişki bulunmaktadır.

İş fikrinin temeli bu mikroorganizmaları tayin edebilen, mikroakışkan sistem içeren ve fitoplanktonların yaydığı floresan ışıma ile sayımına dayanan

bir cihaz geliştirmektir. Bir mikroakışkan tasarlanacak ve mikro kanaldan geçen örnek içerisindeki fitoplanktonlar uygun mercekler ve CCD algılayıcı

ile tespit edilecektir. Geliştirilen bir yazılım ile birlikte mililitredeki fitoplankton sayısı belirlenecektir. Geliştirilecek sistem bir pompa içerecek ve

geminin balast tankına entegre edilerek sistem balast suyunu sürekli olarak analiz edecektir. Böylece gemi mürettebatı tarafından analiz

yapılmasına gerek kalmadan sistem sürekli ölçüm alacak ve fitoplankton değeri sınır değerlerin üzerinde olduğunda uyarı verecektir. Denizcilik

firmaları gemilerine yerleştirecekleri böyle bir sistem ile kendi iç denetimlerini yapmış olacaklardır.

Ayrıca, iş fikrinin yan ürünü olarak, taşınabilir mikroakışkan fitoplankton tayin cihazı geliştirilecektir. Gemiye entegre edilmeyen bu cihaz, taşınabilir,

maliyeti düşük ve kullanımı kolay olacaktır. Bu cihaz ile denetçiler balast suyundan aldıkları örneği hızlı ve kolay bir şekilde analiz edebilecektir