Sinirsel yaşlanma sürecinde hareket algısı ve anahtar sinaptik hedefler arasındaki fonksiyonel bağlantılar


Arslan Ergül A. , Kafalıgönül H. H. (Executive)

TUBITAK Project, 2016 - 2018

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: June 2016
  • End Date: December 2018