Sağkalım Analiz Yöntemlerinin Uyum Değerlendirmesinde Kullanımı Koroner Anjiyografi Yapılan Hastaların Damar Darlığına İlişkin Bir Örnek


YILMAZ IŞIKHAN S. (Yürütücü) , KARABULUT E.

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2016 - 2017

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Ekim 2016
  • Bitiş Tarihi: Temmuz 2017