Kardiyak Cihazları olan hastaların Bt Görüntülemesinde Doz Yönetimi


Canpolat U. , Aytemir K. , Kaya E. B. , Çoban Çifçi G. , Parlak Ş. , Karlı Oğuz H. K. (Yürütücü)

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2018 - 2019

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Kasım 2018
  • Bitiş Tarihi: Ocak 2019