Çok Uzun Baz İnterferometisi VLBI Uzay Jeodezisi Tekniği ile İzlenen UT1 Parametresinin Doğruluğunun Artırılması


Teke K. (Yürütücü) , Nohutcu M. , Okay Ahi G.

TÜBİTAK Projesi, 2015 - 2018

  • Proje Türü: TÜBİTAK Projesi
  • Başlama Tarihi: Ekim 2015
  • Bitiş Tarihi: Ekim 2018