AĞRILI DİYABETİK PERİFERAL NÖROPATİSİ OLAN HASTALARDA PROGRESİF KAS GEVŞEME EGZERSİZİ VE MEDİTASYONUN NÖROPATİK AĞRI YORGUNLUK VE YAŞAM KALİTESİNE ETKİLERİ ÜÇ KÖR PLASEBO KONTROLLÜ RANDOMİZE ÇALIŞMA


İZGÜ N. (Yürütücü) , GÖK METİN Z. , ÇORAPÇIOĞLU D., METİNARIKAN N., KARADAŞ C. , ÖZDEMİR L.

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2018 - 2020

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Haziran 2018
  • Bitiş Tarihi: Şubat 2020