AKUT YÜZME EGZERSİZİNİN SERUM MİYOKİN DÜZEYLERİNE ETKİSİ


CİNEMRE Ş. A. (Executive), KARAÇOBAN L., AKIN Ş., DERMAN O., DEMİREL A. H.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2022 - 2023

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: February 2022
  • End Date: July 2023

Project Abstract

Miyokinler, glukoz ve yağ metabolizması ön planda olmak üzere, kas hipertrofisi, yağ asidi oksidasyonu, intrasellüler glukoz transportu, mitokondriyal biyogenez, insülin duyarlılığı gibi metabolik etkileri bulunan moleküllerdir. İskelet kası kontraksiyonunun miyokin sentezine yol açtığı, bununla beraber inflamatuar süreçlerin de miyokin sentezini uyardığı düşünülmektedir. Düzenli yapılan endurans egzersizlerinin sağlığın korunması ve geliştirilmesi yanı sıra kronik hastalıkların tedavisinde de önemli bir rolü olduğu bilinmektedir. Sedanter yaşam şekli ile kanser dahil pek çok sayıda hastalık arasındaki ilişki miyokinlerin fonksiyonu ile açıklanmaktadır. Bu çerçevede egzersizin miyokinlerin birçoğunun plazma düzeylerinde artışa yol açtığı ve bu artışın da egzersizin sağlık üzerindeki olumlu etkilerinde rol oynadığı belirtilmiştir. Orta-uzun süreli endurans egzersizleri sonrasında serum miyokin konsantrasyonlarında belirgin bir artış meydana gelmektedir. Yüzme egzersizleri de diğer endurans egzersizleri gibi kas kontraksiyonuna neden olmakta ve kardiyorespiratuvar sistem üzerinde benzer etkiler oluşturmaktadırlar.  Öte yandan yüzme egzersizleri bazı fizyolojik özellikleri ile diğer endurans egzersizlerinden ayrılmaktadır. Ekzantrik kontraksiyonun ve travmanın koşuya göre daha az olması ve suyun kaldırma kuvveti nedeniyle daha düşük bir vücut ağırlığı kuvveti altında yapılan bir egzersiz olması yüzmeyi farklı kılan birkaç özelliktir. Akut yüzme egzersizinin miyokinler üzerine olan etkileri konusunda literatürde yeterli çalışma bulunmadığından dolayı bu konu merak konusudur. Bu çalışmanın amacı akut yüzme egzersizinin serum IL-6, IL-15, irisin, BDNF, FGF-21, omentin, apelin, SPARC ve eHSP72 düzeyleri üzerine olan etkisini incelemektir. 25 yüzücünün dahil edileceği çalışmada sporcuların rutin olarak gerçekleştirmekte oldukları yüzme antrenmanı öncesinde ve hemen bitiminde alınan venöz kan örneklerinden yüzme egzersizlerinin serum miyokin düzeylerine etkili olup olmadıkları belirlenecektir.