Propolisin Türkiyedeki Paenibacillus larvae genotiplerine karşı Etkisinin in vitro olarak incelenmesi


SCHİESSER A. (Executive) , GENÇAY ÇELEMLİ Ö., KESKİN N. , ÖZKIRIM A.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2015 - 2015

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: July 2015
  • End Date: November 2015