İnsan göbek kordonu stroması kaynaklı multipotent kök hücrelerin miyokard infarktüsündekullanıldığı faz 1 2 prospektif randomize etkinlik güvenilirlik çalışması HUC HEART Çalışması


CANPOLAT U.

Sanayi Tezleri Projesi, 2015 - 2017

  • Proje Türü: Sanayi Tezleri Projesi
  • Başlama Tarihi: Şubat 2015
  • Bitiş Tarihi: Eylül 2017