BGP-15'in dayanıklılık performansına ve kullanmamaya bağlı iskelet kası atrofisi üzerine etkisi


Demirel A. H. (Executive), Akın Ş., Onbaşılar İ., Korkusuz P., Nemutlu E.

TUBITAK Project, 2023 - 2025

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: April 2023
  • End Date: April 2025

Project Abstract

BGP-15 T2DM ve insülin direncinin tedavi edilmesi amacıyla geliştirilmiş bir maddedir. Bu proje önerisi, BGP-15'in mitokondri biyogenezi yoluyla dayanıklılık kapasitesini geliştireceği ve kullanılmama/immobilizasyonun iskelet kasında meydana getirdiği atrofiyi azaltacağı ve/veya önleyeceği hipotezlerini test etmek amacıyla planlanmıştır.