Nöroelektrot Üretimi ve Uygulamaları: Deneysel ve Teorik Verilerin Karşılaştırılması


UZUN L. (Yürütücü)

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2012 - 2016

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Kasım 2012
  • Bitiş Tarihi: Kasım 2016